“LONG SPAN”

Стелажи

„Long Span“ e оптимална система за ръчно съхранение както на малки, така и на големи предмети. Системата е често използвана за промишлено съхранение, търговски магазини, общо складиране и архивиране. Рафтовете могат да бъдат с ПДЧ плоскости или с метални плотове.

Предимство на системата е възможноста за създаване на височини и умножаване на наличното пространство, използвайки повдигателни съоръжения или многоетажни платформи.