„LIVE STORAGE“

Стелажи

Стелажна система, която включва ролки на всяко ниво, за да елеминира пътеките, необходими за достъп до палетите и така да увеличи броя на палетите, които могат да съхраняват. Палетите се поставят от едната страна и тъй като ролките се монтират под наклон, палетът се плъзга с контолирана скорост към другия край.

Система подходяща за компании с голям брой еднотипни палети, искащи да се възползват от максималното налично пространство, но в същото време се нуждаят от бърза система, за да могат да преместват голям брой палети на ден.