„DRIVE-IN“

Стелажи

Стелажната система „DRIVE IN“ е идеално решение за съхранение на хомогенни продукти.

Тази система позволява до 80% по-голям капацитет за съхранение на палетите, като се минимизират работните пътеки на камионите.
Предимства на системата са подредено и ефективно управление на палети с еднородни товари с дълъг срок на годност.

Има два варианта на системата:
Последния влязъл палет е първият, който излиза (LIFO)
Първият влязъл палет е първият, който излиза (FIFO)