„MOBILE“

Стелажи

„Mobile Shelving“ e система за съхранение, която елеминира пътеките, необходими за достъп до всеки палет. Палетните стелажи са поставени върху моторизирани мобилни основи, които се движат автоматично. Те позволяват на оператора лесен достъп до лентата, необходима за обслужване на желания палет.

Предимства на системата са директен и бърз достъп до всеки палет. Тази система е идеална за компании, които трябва да се възползват максимално от пространството, налично за съхранение.