ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА

Стелажи

Транспалетните колички намират широко приложение и са едни от най-често използваните средства за преместване на товари. Използват се предимно за преместване на палети на къси разстояния в склада и организирането  на палетите  вътре в ремарке, особено когато няма достъп до мотокар.

Състоят се от механична-помпена хидравлична система, която служи за ръчно повдигане и преместване на палети.