РИЧТРАК

Стелажи

Ричтраците са високоповдигащи електрокари с плъзгаща повдигателна уредба.

Височината на повдигане достига до 12,00 м., което позволява обслужването на най-високите нива на стелажите. Могат да бъдат оборудвани за работа при минусови температури, в хладилни камери (до -35°С).

Ричтрака предлага голяма икономическа ефективност. Увеличава пространството за складиране, като съхранява товари на големи височини и намалява работния коридор между стелажните блокове.