ОРДЪР ПИКЪР

Стелажи

Ордър пикъри са модели за ниски нива на вдигане и транспортиране (с или без повдигателна уредба – до 2,50 м.) и за средни и високи нива на вдигане, като тези машини са оборудвани с платформа за издигане на оператора са предназначени за работа в складове, за събиране и групиране на различни товари.