ВИСОКО ПОВДИГАЧ/СТАКЕР

Стелажи

Стакерът е електрическа вътрешно-складова машина, един от най-популярните видове техника за работа в магазини, малки складове и производстени бази, където се изисква голяма скорост и лекота за преместването на материалите.

Стакерите са повдигачи специално предназначени за работа с палети в изключително тесни коридори.

Стакера предлага голяма икономическа ефективност. Увеличава пространството за складиране, като намалява работния коридор между стелажните блокове.

Като електрическа машина, стакерът не замърсява средата, в която работи.