ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОЛИЧКА

Стелажи

Електрическите палетни колички са вътрешно складови машини, предназначени за транспортиране на палети в магазини, складове и производствени бази. Те са проектирани да направят работата с палети по-бърза, по-лесна и по-безопасна, като спестяват много време и повишават производителността.

Електрическите палетни колички се използват главно в складова среда за преместване на палети от една област в друга и товарене, и разтоварване на транспортна техника от рампа.

Малките размери на електрическите палетни колички позволяват те да работят в тесни пространства в склада. Те са безопасни за използване в закритата складова среда, тъй като не произвеждат вредни емисии.