БАТЕРИИ И ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

Стелажи

Предлагаме оловно киселинни тягови батерии PZS и PZB, оловно-киселинни тягови батерии с намалена консумация на вода и гелови тягови батерии и клетки PZV.

Включена система за централно доливане. Всички батерии са снабдени с индикатор за следене на електролит, което определя точния момент за доливане на дейонизирана вода и гарантира дълъг живот.

Освен батерии и клетки, предлагаме и системи за доливане на вода, трансформаторни и високочестотни зарядни устройства.

Поддържаме постоянна наличност на склад трансформаторни зарядни устройства за бърз заряд MIDATRON – Произведени в Италия.
Зарядните устройство сами по себе си се делят на: Монофазни и трифазни – 24V, 48V, 80V.

Ампеража на зарядното се определя спрямо големината на батерията, съответно видовете зарядни са – 20А, 40А, 60А,80А, 100А, 120А и т.н. От голямо значение за правилната функционалност на работа на зарядните устройства, е те да са с нужния по-големина ампераж за дадената батерия, нито по-малък, нито по-голям.