Полуавтоматична опаковъчна машина Spinny S200

     Опаковъчна машина с електромагнитна спирачка за опъване на фолиото.
Изключително надеждна машина, идеална за малки и средни компании.

ОПИСАНИЕ

Полуавтоматична опаковъчна машина с електромагнитно опъване

– Въртяща се маса с ø 1500 мм., с капацитет 1200 кг

– Разстояние между колоната и въртящата се маса 500 мм

– Височина на опаковане до 2100 мм, открита от фотоклетката

– Отделно програмиране на работните цикли на машината (нагоре/надолу)

– Въртенето на масата се регулира от променлива честота от 5 до 10 об / мин

– Сензорно контролирано спиране на въртенето

– Променлива скорост на ролковото подаващо устройство, напълно персонализирана

– Независими горни и долни завои

– Система за защита от падане на фолио

– Електронен контролен панел с 10 защитени с парола работни цикъла

– Ръчен ограничител за ролковото подаващо устройство.

ОПЦИИ

– Контролен панел Smart Touch с 4 персонализирани работни програми

– Капацитет на въртяща се маса до 2000 кг и диаметър до 2200 мм

– Височина на палета до 3100 мм.

ЗАХРАНВАНЕ

– Напрежение: 230 V еднофазно

– Честота: 50 Hz

Всички модели SPINNY S200 са оборудвани с ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СПИРАЧКА за опъване на фолиото.